מטר פתרונות פיננסים

מאמרים

לוחות סילוקין: שפיצר-קרן שווה-גרייס ובלון

לוחות סילוקין: שפיצר-קרן שווה-גרייס ובלון

לוח סילוקין: מתאר בפני הלווה את מערך התשלומים שהוא אמור לשלם. הלוח מכיל את מס' התשלומים של ההלוואה, תשלום ע"ח הקרן, תשלום ע"ח הריבית, יתרת חודשים, הצמדה אם יש על הקרן ו/או על הריבית ואת יתרת החוב הסופית והכל  בהתאם להחזר החודשי. לוח סילוקין שפיצר ההחזר החודשי הוא קבוע וידוע

סוגי ריביות

סוגי ריביות

ריבית קבועה צמודה למדד. כלומר יש ריבית קבועה אבל המדד יכול לשנות אותה. מסלול יקר. יש עמלות פרעון מוקדם. לא צמודה למדד. ההחזר החודשי הראשוני שווה להחזר החודשי האחרון. התשלום קבוע וידוע מראה. החסרון של המסלול הזה הוא שהוא יקר. הוא מגלם כבר בתוכו עליות מדד. יש במסלול הזה עמלות

יתרונות המשכנתא על מסלולי הלוואה רגילים

יתרונות המשכנתא על מסלולי הלוואה רגילים

לצערינו, רוב האנשים שנגשים לקחת משכנתא, שזה אחד מהצעדים הכלכליים המשמעותיים ביותר שיעשו בחייהם, עושים זאת ללא הכרות מוקדמת עם עולם הבנקאות וממילא לא פועלים באופן מיטבי.

מה גובה המשכנתא שניתן לקבל?

מה גובה המשכנתא שניתן לקבל?

יכולת החזר בנק ישראל מתיר לבנקים לתת משכנתא עד 50% מההכנסה הפנויה נטו. בפועל, הבנקים למשכנתאות 'נעצרים' ב 40% מההכנסה הפנויה נטו. הכנסה פנויה סכום הכסף נטו שעומד לרשות הלווה, בניכוי הלוואות והתחייבויות. לדוגמה: ישראל ישראלי מרוויח 12,000 ₪ נטו. אשתו, ישראלה ישראלי מרוויחה 5000 ₪ נטו. סה"כ בני הזוג

מושגים בסיסיים במשכנתאות

מושגים בסיסיים במשכנתאות

מסלולי משכנתא: יש היום עשרות מסלולים. בכל מסלול גלומה ריבית שמתנהגת באופן שונה. תמהיל משכנתא:  כל משכנתא בנויה ממקבץ מסלולי משכנתא שונים. עפ"י הנחיית בנק ישראל, 1/3 משכנתא צריכה להיות מורכבת ממסלול של ריבית קבועה (סכום תשלום קבוע לכל אורך חיי המשכנתא) ומרכיב ריבית משתנה ע"ב פריים, עד לגובה של