מטר פתרונות פיננסים

מאמרים

מושגים בסיסיים במשכנתאות

מושגים בסיסיים במשכנתאות

מסלולי משכנתא: יש היום עשרות מסלולים. בכל מסלול גלומה ריבית שמתנהגת באופן שונה. תמהיל משכנתא:  כל משכנתא בנויה ממקבץ מסלולי משכנתא שונים. עפ"י הנחיית בנק ישראל, 1/3 משכנתא צריכה להיות מורכבת ממסלול של ריבית קבועה (סכום תשלום קבוע לכל אורך חיי המשכנתא) ומרכיב ריבית משתנה ע"ב פריים, עד לגובה של